Down Gaa The Official Site of
Liatroim Fontenoys GAC
Back

Liatroim News

Down GAA Scor na nOg 2019 Dates

Thursday 26th September 2019

Down GAA Scor na nOg 2019 Date


East Down Semi Final: 15th and 17th November

East Down Final: 24th November


South Down Semi FInal: 8th, 9th and 10th November

South Down Qualifying Round: 16th November

South Down Final: 23rd November


Down County Final: 1st December